Thursday, 5 September 2013

Chart 11...Daisy, Kura Te Whakaiiri Ormsby

It's getting time to leave our Maori whakapapa and look at our European history. Before we go I have included this genealogical chart showing my grandmother's line back to the Tainui through Maniapoto, Rereahu, Raukawa, Turongo etc...the Maniapoto line. The former charts went back through her husband, John McGruther on the Hikairo line, but for convenience I've put my grandfather John McGruther's Hikairo line alongside Daisy's Maniapoto line. On this chart we will begin at the beginning with the Tainui canoe and end with Daisy and John, commonly called 'Ma'  and 'Gunny' by all their grandchildren.
Remember that if you ever want a fuller copy of the whakapapa as far as I have it, email me at dwbell18@gmail.com and I'll post you a copy.

Hoturoa=Whakaoterangi
       I
Kahukeke+Rakataura
       I
Kakati+Ururangi
       I                                                      (The Hikairo Line)
Tawhao+Punuiatekore +_____________Marutehiakina
       I                                                                   I
Turongo+Mahina-a-rangi                          Whatihua+Apakura          
       I                                                                   I
Raukawa+Turongoihi                              Marumahanga+Tuimete
       I                                                                   I
Rereahu+Hineaupounamu                       Pikirangi+Waitawake
       I                                                                   I
Maniapoto+Hinewhatihua                        Tutegangana+Waikauhoe         
       I                                                                   I
Tutakamoana+Rangipare                          Tuawhio+Hinewaua
       I                                                                   I
Rangatahi+Maniaruahu                          Tuheretaniwha+?             
       I                                                                   I
Heketerangi+Ngaere                              Tamataitai+Mahuripounamu
       I                                                                   I
Manaoterangi+Waipaia                          Whakatau+Kiotaota
       I                                                                   I
Ruakihikihi+Parehuia                             Tamatea+Tumarouru
       I                                                                   I
Tuohu+Te Tuki                                       Hikairo I+Ngahautaua
       I                                                                   I
Te Whakapuharu+Iriwhau                          Puku+Te Mihinga
       I                                                                   I
Te Rakutakiari+Matakorama                  Hikairo II+Rangikopi
       I                                                                   I
Pianika Te Raku+Robert Ormsby                     Whakamarurangi+Te Rarangi
       I                                                                                            I
Arthur Sydney Waati Ormsby+Matilda (Matire) Wright    Te Akerautangi+Takepititi
       I                                                                                            I
Daisy Te Kura Whakaiiri Ormsby+John McGruther         Pohepohe+Karopeneti
                                                                                                    I
                                                                                           Te Anu+Robert McGruther
                                                                                                    I
                                                                                   John McGruther+Daisy Ormsby
                                                                                            
                                                                                           

No comments:

Post a Comment